O G Ł O S Z E N I A

 

V Niedziela Zwykła  –  5. 02. 2012 r.

 

1. Jest to pierwsza niedziela miesiąca: na zakończenie Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

 

2. Również dzisiaj wypada wspomnienie świętej Agaty, dziewicy i męczennicy, dlatego po każdej Mszy świętej odbędzie się błogosławienie chleba, soli i wody.

 

3. W dniu 3 lutego 2012 r. Rada Konsultorów dokonała wyboru ks. bpa dra Mariusza Leszczyńskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, na administratora diecezji. Powierzony urząd będzie sprawował do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez nowego biskupa, który zostanie ustanowiony i powołany przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Administratorowi Diecezji, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi dr. Mariuszowi Leszczyńskiemu składamy serdeczne gratulacje i polecamy Panu Bogu Jego osobę w naszych modlitwach.

 

4. Składam serdeczne podziękowanie Strażakom z OSP Lipsko, lektorom za porozbieranie choinek i szopki w kościele, za uporządkowanie Panu kościelnemu a paniom za posprzątanie kościoła. Zbieramy w dalszym ciągu podpisy popierające starania Radia Maryja i TV Trwam o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

 

5. W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie śś. Pawła Miki i Towarzyszy a w piątek wsp. św. Scholastyki.

 

6. W sobotę, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzimy XX Światowy Dzień Chorego, któremu towarzyszą słowa z Ewangelii św. Łukasza: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19). W tym dniu pamiętajmy szczególnie w naszych modlitwach o chorych i opiekujących się nimi.

 

7. Z posługą sakramentalną do chorych ks. Krystian uda się w piątek od godz. 9:00.

 

8. Możemy zaopatrzyć się w najnowszy numer tygodnika „Niedziela” z dodatkiem zamojskim ze zdjęciem ks. Abp Wacława Depo z wizytą u papieża Benedykta XVI.

 

9. Opiece Matki Bożej zawierzajmy naszą Ojczyznę; dzieci i młodzież – mających ferie zimowe; módlmy się o potrzebne łaski dla Administratora diecezji biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego oraz w intencji wyboru naszego nowego Biskupa Diecezjalnego. Pod Twoją obronę…