O G Ł O S Z E N I A

19 Niedziela Zwykła – 7. VIII. 2011 r.

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic w Kołach Żywego Różańca.

2. Przeżywany obecnie sierpień jest miesiącem abstynencji od napojów alkoholowych. Miejmy odwagę przeciwstawić się złu podejmując ofiarny czyn, świadomi jak wiele zależy od naszej osobistej postawy.

3. Z kalendarza liturgicznego bieżącego tygodnia: jutro wspomnienie św. Dominika – prezbitera i zakonnika, we wtorek obchodzimy święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy, męczennicy, patronki Europy, w środę święto św. Wawrzyńca diakona i męczennika a we  czwartek św. Klary dziewicy i zakonnicy.

4. Za tydzień odpust ku czci sw. Romana. Sumistą i kaznodzieją będzie ks. Franciszek Nieckarz, rektor WSD.

5. W przyszłą niedzielę w odpowiedzi na apel Pasterza Diecezji – J.E. Biskupa Wacława Depo ofiarami składanymi do puszek wspieramy poszkodowanych przez powódź w Biłgoraju i wspomagamy akcję humanitarną dla głodującej ludności Afryki.

6. Centrum Nauki i Biznesu Żak prowadzi jeszcze nabór na pierwsze semestry do szkół policealnych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w których nauka jest bezpłatna. Więcej szczegółów znajdziemy na tablicy ogłoszeń.

7. W dniach 23-26 sierpnia br. w Zwierzyńcu odbędzie się „Exodus Młodych” –          4 dniowe spotkanie pod namiotami młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Informacje oraz zgłoszenia na stronie internetowej: http://www.exodusmlodych.pl/

8. Zapowiedzi przedślubne: I: Józef Bondyra, kaw. z Lipska Kosobudy, par. tut. i Edyta Potocka, panna ze Skierbieszowa, par. Wniebowzięcia N.M.P.; II: Grzegorz Antoniak, kaw. z Trojanowa, par. Kuczyn i Jolanta Cisek, panna z Szewni Górnej, par. tut.; Michał Adamowicz, kaw. z Zarzecza par. tut. i Katarzyna Kleban, panna z Sitańca par. Sitaniec.

9. Jest do nabycia kolejny nr tygodnika „Niedziela”.

10. Dobremu Bogu zawierzajmy nas samych, ks. Krystiana i naszą młodzież, którzy wędrują na Jasną Górę; prośmy także o dobrą pogodę dla rolników na czas żniw; módlmy się za dzieci i młodzież korzystających z wakacji. Pod Twoją obronę…

11. Zawierzajmy całą naszą parafię wstawiennictwu św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.