Ogłoszenia duszpasterskie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

31.10.2021 r.

 

  1. Jutro będziemy przeżywali Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
  2. We wtorek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście.
  3. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza dla zyskania odpustów przez wiele dni.
  4. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej przed wieczorną Mszą św., a w niedziele przed sumą. 2 listopada przed Mszą św. na cmentarzu.
  5. W środę spotkanie Legionu Maryi.
  6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Chorych odwiedzimy w piątek od godz. 9.00. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania po Mszy św. o 18.00.
  7. W I sobotę nabożeństwo od godz. 16.00.
  8. Za tydzień I niedziela – taca inwestycyjna, zmiana tajemnic różańcowych. Spotkanie dzieci i rodziców I-komunijnych.