OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20.08.2017

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W nadchodzącą sobotę 26 sierpnia przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – głównej patronki Polski. To jest kolejny dzień, który zachęca nas do wytrwałej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

2. Słowo Biskupa Mariana Rojka zapraszające na rekolekcje ewangelizacyjne „Jezus na Wschodzie”:

Drodzy Diecezjanie

Kościół Zamojsko-Lubaczowski w tym roku obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Od 25 marca 2017 r. Jubileusz ten przeżywamy w diecezji w duchu dziękczynienia Bogu Najwyższemu i Świętej Bożej Rodzicielce Maryi, Matce Odkupiciela, za wszelkie dobro jakie dokonało się w tym czasie w diecezji oraz w duchu przebłagania za grzechy i wypraszania potrzebnych łask dla wszystkich, którzy żyją na zamojsko-lubaczowskiej ziemi.

Z okazji Jubileuszu w diecezji podejmowanych jest wiele inicjatyw, które mają nam pomóc w duchowej odnowie naszego życia. Jest wśród nich trwająca w poszczególnych parafiach peregrynacja Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II. Oprócz niej, przygotowujemy się do diecezjalnych rekolekcji ewangelizacyjnych „Jezus na Wschodzie”, które poprowadzą dwaj charyzmatycy, posługujący ubogim w Brazylii: o. Enrique Porcu i o. Antonello Cadeddu. W sobotę, 26 sierpnia 2017 r. na Stadionie OSiR w Zamościu wygłoszą oni cykl konferencji i poprowadzą modlitwy, a w samym centrum tych jednodniowych rekolekcji na stadionie będzie Eucharystia. Wierzę głęboko, że będą one bodźcem do pogłębienia życia religijnego wśród wszystkich diecezjan i że przyniosą trwałe, duchowe owoce zarówno wśród wiernych świeckich, kleryków, osób życia konsekrowanego, jak też wśród duchownych: biskupów, kapłanów i diakonów. Być może staną się też okazją to tego, by Dobra Nowina mogła dotrzeć do tych, którzy na co dzień nie żyją wiarą i są daleko od Boga.

Zapraszam zatem wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, w sobotę 26 sierpnia 2017 r. na stadion OSiR w Zamościu. Niech będzie to spotkanie diecezjalnej wspólnoty na modlitwie w osobistych intencjach, jak też w tych, które dotyczą naszego zamojsko-lubaczowskiego Kościoła. Wierzę, że diecezjalne rekolekcje „Jezus na Wschodzie” będą czasem uświęcenia i odnowy naszych serc, co później przełoży się na głębsze przeżywanie naszej wiary we wspólnotach rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych i parafialnych.

Wszystkie te  jubileuszowe dzieła i inicjatywy nie mogą w pełni dokonać się bez naszej ufnej modlitwy. Pomaga nam w niej Krzyż Wielkopiątkowy św. Jana Pawła II, który już od końca marca nawiedza poszczególne parafie naszej diecezji. Wciąż jednak potrzeba, byśmy powierzali Panu Bogu i Matce Najświętszej wszystkie podejmowane w diecezji dzieła ewangelizacyjne, duszpasterskie oraz intencje uświęcenia duchowieństwa, posługującego wiernemu Ludowi Bożemu tej ziemi. Proszę, aby zgodnie z zaleceniem, modlitwę „Pod Twoją obronę” odmawiać w tych intencjach po każdej Mszy św.

Serdecznie zapraszam do udziału w diecezjalnych rekolekcjach, do zaangażowania się w obchody Srebrnego Jubileuszu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i do modlitwy w jej intencji. Wszystkim z serca błogosławię i powierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.

+ Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski.

 

3. W naszej parafii w piątek zakończyły się półkolonie parafialne dla dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizowania zajęć dla dzieci, przygotowania posiłków a także za opiekę i dbanie o ich bezpieczeństwo.

4. W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2017/2018 informujemy, że w pierwszych dniach września będzie możliwość zamówienia książek do religii u ks. Krzysztofa.

5. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na prace remontowe przy naszym kościele.

6. Jest do nabycia nowy numer tygodnika „Niedziela” (5 zł).

 

W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy + Czesławę Magdziak z Lipska, lat 70, Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.