Ogłoszenia duszpasterskie

XXX Niedziela Zwykła – 28.10.2018 r.

 

  1. Dziś taca przeznaczona na budownictwo sakralne.
  2. Dziś w kościołach, których data poświęcenia nie jest znana, wyrażamy Bogu wdzięczność za ten Dom modlitwy, oraz za ludzi, którzy go wybudowali.
  3. W czwartek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
  4. W piątek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście.
  5. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpustów przez wiele dni.
  6. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
  7. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
  8. Jak zawsze jest do nabycia prasa katolicka Niedziela.