Ogłoszenia duszpasterskie

XXXI Niedziela Zwykła – 04.11.2018 r.

 

  1. W piątek, 9 listopada, Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest „Matką i Głową” wszystkich kościołów, a zarazem katedrą Biskupa Rzymu, czyli Papieża, o którym pamiętamy szczególnie w naszych modlitwach.
  2. Za tydzień, 11 listopada, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
  3. Za tydzień, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości (1918). Przypominamy i prosimy o wywieszenie tego dnia naszej flagi narodowej. W kościele parafialnym zapraszamy na uroczystą Mszę św. za Ojczyznę i poległych w jej obronie.
  4. Modlimy się za zmarłych w modlitwie wypominkowej.
  5. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpustów przez wiele dni.
  6. Jak zawsze jest do nabycia prasa katolicka Niedziela.
  7. Spotkanie młodzieży w piątek po wieczornej Mszy św.