Ogłoszenia duszpasterskie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – rok A – 25.10.2020 r.

 

 

  1. Dziś w kościołach, których data poświęcenia jest nieznana, wyrażamy Bogu wdzięczność za ten Dom modlitwy, oraz za ludzi, którzy go wybudowali.
  2. Trwa miesiąc październik. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.
  3. Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy i pamięci o naszych zmarłych. Prosimy o porządkowanie cmentarzy i grobów.
  4. Za tydzień, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszamy na Msze św. w kościele parafialnym o godz. 8.00, na cmentarzu o 12.00 i w kaplicach o 10.00.
  5. Zbliżamy się do świąt listopadowych. Najlepszą pamięcią o zmarłych jest Msza św., modlitwa, uporządkowany grób. Na bocznych ołtarzach i przy wyjściu wyłożone są kartki wypominkowe. Nabożeństwo wypominkowe trwać będzie od 2 listopada do I Niedzieli Adwentu. Na kartkach wypominkowych wypisane są daty, kiedy będziemy się modlić, jeśli ktoś chciałby w inny dzień, prosimy o naniesienie stosownych poprawek.
  6. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru tygodnika „Niedziela”.
  7. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń władz państwowych i kościelnych dotyczących bezpieczeństwa.
  8. Na nasz cmentarz parafialny odprowadziliśmy Bronisławę Mogielnicką i Franciszka Malczewskiego. Z naszej wspólnoty odeszli także do wieczności Czesław Kościuk, Mariusz Tomasz Machalski, którzy spoczęli na innych cmentarzach.

W piątek zmarł także Andrzej Neścior z Zarzecza, lat 74. Zawierzmy tych zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…