Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

– rok A – 01.11.2020 r.

 

  1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie.
  2. W poniedziałek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście.
  3. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W tym roku, przez pandemią, możemy przez 8 dni listopada dowolnie wybranych przez nas uzyskać odpust zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza dla zyskania odpustów przez wiele dni.
  4. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej pół godziny przed Mszą św., w niedziele przed sumą.
  5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Chorych odwiedzimy od godz. 9.00.
  6. Za tydzień, 8 listopada, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.