OGŁOSZENIA PARAFIALNE: XXVII Niedziela Zwykła

8 października 2017

1. Dziś obchodzimy XVII Dzień Papieski. Budujemy żywy pomnik dla papieża Jana Pawła II składając do puszek ofiary na kształcenie młodych, utalentowanych, czasami mniej zamożnych Polaków. Wszystkim darczyńcom dziękujemy!

2. W miesiącu październiku nabożeństwo różańcowe w naszym kościele w dni powszednie codziennie o godz. 18.30. W niedzielę nabożeństwo po Mszy świętej o godz. 12.00. W tym tygodniu o prowadzenie modlitwy różańcowej prosimy:

9.10

Poniedziałek

KGW Lipsko

10.10

Wtorek

Mieszkańcy Zarzecza

11.10

Środa

Koła Różańcowe

12.10

Czwartek

Strażacy

13.10

Piątek

Modlitwa wspólna – Dzień Fatimski

14.10

Sobota

Nauczyciele

15.10

Niedziela

Wszyscy wierni – Dzień Papieski

 

Zachęcam także do odmawiania różańca w naszych domach i rodzinach.
3. W Polsce została podjęta obywatelska inicjatywa ustawodawcza pod tytułem „Zatrzymaj aborcję”. Projekt ustawy zmierza do zatrzymania zabijania dzieci nienarodzonych ze względu na potencjalną chorobę czy niepełnosprawność. Episkopat Polski wyraził poparcie dla tej inicjatywy. W przyszłą niedzielę 15 października będziemy mieli możliwość jej poparcia własnym podpisem po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła. Podpis może złożyć każdy, kto ukończył 18. rok życia. Do złożenia podpisu konieczne jest podanie numeru PESEL.

4. W przyszłą niedzielę 15 października odbywa się liczenie wiernych w kościołach w Polsce.

5. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Tygodnika Katolickiego Niedziela.
6. Za wszelkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

7. Komunikat Księdza Biskupa Mariana Rojka.

Drodzy Diecezjanie!

Trwamy w jubileuszowym dziękczynieniu za 25-lecie istnienia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Z tej też okazji, jako wspólnota lokalnego  Kościoła, podejmujemy wiele inicjatyw służących duchowej odnowie naszego życia.  Wśród nich szczególne miejsce ma peregrynacja Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II, którą już od dnia od 25 marca 2017 r. przeżywają wierni poszczególnych parafii naszej diecezji. Obserwujemy, że jest to czas wzmożonej modlitwy, ufnego poruszenia ludzkiego ducha i serc, czas przytulania do Krzyża Chrystusa wszystkich naszych spraw: radości, problemów oraz duchowego i fizycznego cierpienia. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten czas łaski, z którego korzysta tak wiele osób.

Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoje zaangażowane w przebieg peregrynacji przyczyniają się do jeszcze głębszego, piękniejszego przeżycia spotkania z Krzyżem Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękuję za obecność w parafiach Księży Biskupów: Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego i Biskupa Seniora Jana Śrutwy oraz za ich modlitwę. Dziękuję księżom rekolekcjonistom i proboszczom za duchowe i zewnętrzne przygotowanie parafialnych wspólnot i świątyń. Dziękuję za troskę kapłanów i ich obecność podczas peregrynacji w parafiach dekanatu. Na zauważenie i wdzięczność zasługuje też fakt modlitwy o powołania z naszej diecezji, którą przy Krzyżu zanoszą rodacy: duchowni, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy. Dziękuję katechetom, którzy dokładają starań, aby przygotować ludzi młodych do tego wyjątkowego wydarzenia. Niech każdy, zaangażowany duchowo i fizycznie w przeżywanie nawiedzenia Krzyża, czuje się dostrzeżony i doceniony. Myślę również o niezliczonej rzeszy osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, cierpiących w różny sposób, doświadczających łaski nawiedzenia naszych parafii przez Krzyż Papieski św. Jana Pawła II dzięki posłudze Katolickiego Radia Zamość. W tym miejscu dziękuję pracownikom i wolontariuszom naszej Diecezjalnej Rozgłośni za pracę przy transmisjach uroczystości oraz za całe „Studio Peregrynacyjne”. Niech Ukrzyżowany wynagrodzi wszystkim osobom ich trud w trosce o umożliwienie spotkania z tym szczególnym znakiem naszego zbawienia.

Przed nami ostatnie dni obecności Papieskiej Relikwii w diecezji. Dlatego już dziś zapraszam wszystkich wiernych świeckich, osoby życia konsekrowanego i kapłanów na uroczyste zakończenie peregrynacji Krzyża Wielkopiątkowego do konkatedry w Lubaczowie. Podczas Eucharystii sprawowanej w piątek, 13 października 2017 r. o godz. 15.00, podziękujemy Panu Bogu za wszystkie łaski, jakie spływały na nas w czasie nawiedzenia i prosić będziemy o trwałość naszych dobrych przemian, postanowień, pogłębienia życia religijnego, umiłowania Chrystusowego krzyża i Ewangelii. Wierzymy, że dobre owoce nawiedzenia papieskiego krzyża zbierać będziemy jeszcze przez długi czas.

Drodzy Bracia i Siostry!

Zakończenie peregrynacji Krzyża Papieskiego zbiega się i łączy z wydarzeniami II Diecezjalnego Kongresu Różańcowego, który rozpocznie się tego samego dnia, czyli 13 października 2017 r. o godz. 14.00 w Lubaczowie. Będzie to wspaniała okazja do odnowienia i pogłębienia pobożności Maryjnej przez wspólną modlitwę różańcową, nabożeństwa, przygotowane referaty, spektakle i wygłoszone świadectwa. Uroczystej Eucharystii w ramach Kongresu, w dniu 14 października 2017 r. o godz. 12.00, będzie przewodniczył Biskup Senior Kazimierz Górny z Rzeszowa. Nasz Kongres Różańcowy niech nam uświadomi, że współczesny świat bardzo potrzebuje nowego spojrzenia na Krzyż i gorliwej modlitwy różańcowej, by dokonała się moralna odnowa człowieka.

 Zatem bardzo zachęcam, by przybyć do Lubaczowa w „fatimski dzień” 13 października 2017 r. już na godzinę 14.00, wziąć udział w rozpoczęciu Kongresu, jak też w kolejnych jego wydarzeniach, modlić się przy Krzyżu Papieskim i w ten sposób uczestniczyć w diecezjalnym dziękczynieniu i modlitwie poprzez wstawiennictwo Maryi, Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji oraz Papieża Polaka, aby tajemnica Krzyża objawiała się każdego dnia w naszych sercach, rodzinach, środowiskach pracy w całej naszej diecezji.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem – + Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski