OGŁOSZENIA

XIX Niedziela Zwykła

13 – VIII – 2017r.

1. Dziś obchodzimy 19. niedzielę zwykłą. W naszej parafii doroczny odpust u św. Romana. Suma odpustowa o godz. 12.00. Mszy świętej przewodniczy i Słowo Boże wygłosi ks. prałat Eugeniusz Derdziuk z Krasnobrodu.

2. Trwa miesiąc sierpień – czas narodowych zwycięstw pod sztandarem Maryi a także czas indywidualnej modlitwy o trzeźwość narodu polskiego

3. W poniedziałek, 14 sierpnia przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jest to dzień modlitw za pomordowanych w obozach, więzieniach i łagrach.

4. We wtorek, 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP, w tradycji ludowej – święto Matki Bożej Zielnej. Po Mszach świętych obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów.

5. W środę po Mszy świętej odbędzie się spotkanie Legionu Maryi.

6. W sobotę, 19 sierpnia wyrusza z Zamościa spod szpitala im. Jana Pawła II Trzecia Piesza Pielgrzymka Środowisk Trzeźwościowych do Sanktuarium w Krasnobrodzie. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Lipska i Białowoli prosimy przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów.

7. Od poniedziałku trwają w naszej parafii półkolonie parafialne. Spotkania dla dzieci trwają od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

8. Módlmy się o dobrą pogodę na czas żniw i za przebywających na wakacjach.

9. Bóg zapłać za ofiary składane na rzecz naszej świątyni.

10. Jest do nabycia tygodnik Niedziela. Zachęcamy do lektury.