Opłatki wigilijne


Wkraczamy w czas Adwentu i rozpoczynamy tym samym nowy rok kościelny i duszpasterski 2011/2012 pod hasłem „Kościół naszym domem i szkołą komunii”. 27.11.2011 r. na Mszy św. o godzinie 6:00 poświęcone zostały opłatki na stół wigilijny. Zapraszam naszych radnych z Rady Duszpastersko-ekonomicznej dziś na godz. 15:00 na plebanię i proszę o wzięcie opłatków do poszczególnych miejscowości.