PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2018/2019
 

Data

Od godz.

Miejscowość

Ksiądz

28 grudnia

piątek

9.00

Białowola Nowa Wieś od p. Boć (od początku)

Ks. Proboszcz

Białowola Nowa Wieś od p. Lupa (od końca)

Ks. Wikariusz

29 grudnia

sobota

9.00

Białowola Stara Wieś od p. Pupiec (od końca)

Ks. Proboszcz

Białowola Stara Wieś od p. Kraczykiewicz (od pocz.)

Ks. Wikariusz

31 grudnia poniedziałek

9.00

Zarzecze od strony Lipska

Ks. Proboszcz

Zarzecze od strony Kosobud

Ks. Wikariusz

2 stycznia

środa

9.00

Lipsko – strona szkoły – od Białowoli

Ks. Proboszcz

15.00

Lipsko – strona szkoły – od sklepu

Ks. Wikariusz

3 stycznia

czwartek

9.00

Lipsko – strona Ośrodka Zdrowia – od zakrętu

Ks. Wikariusz

14.00

Lipsko – strona Ośrodka Zdrowia – od Białowoli

Ks. Proboszcz

5 stycznia

sobota

9.00

Szewnia Górna od Lipska Polesia

Ks. Proboszcz

Czarnowoda od p. Banielowej (do spotkania)

Ks. Wikariusz

7 stycznia

poniedziałek

9.00

Borek i Zalesie od p. Bosiak

Ks. Proboszcz

15.00

Gospodarstwo Rybne oraz bloki

Ks. Wikariusz

8 stycznia

wtorek

14.00

Lipsko Polesie ul. Warszawska od pani Laska, p. Lupa, p. Zamojskich, p. Dyk

Ks. Proboszcz

15.00

Lipsko Polesie od p. Jacka Sierkowskiego do p. Radlińskich

Ks. Wikariusz

9 stycznia

środa

9.00

„Osiedle” przy lasku od strony Lipska

Ks. Proboszcz

15.00

Lipsko Kosobudy od p. Ząbczyk

Ks. Proboszcz

Lipsko Kosobudy od p. Lepów do p. Strzałków

Ks. Wikariusz

10 stycznia

czwartek

9.00

Kolonia Białowola

Ks. Wikariusz

14.30

Lipsko „Majdanek” od bloków

Ks. Proboszcz

Lipsko „Majdanek” od skrzyżowania

Ks. Wikariusz

11 stycznia

piątek

9.00

Lipsko Polesie od ul. Warszawskiej

Ks. Proboszcz

Lipsko Polesie przy szkole

Ks. Wikariusz

14.00

„Osiedle” przy kościele od p. Czerwonków

Ks. Proboszcz

Osiedle przy kościele od p. Cisek

Ks. Wikariusz

12 stycznia

sobota

9.00

Lipsko Polesie od p. Kukiełków do p. Chmielewskich

Ks. Proboszcz

Lipsko Polesie od p. Jasica do p. Bartoń

Ks. Wikariusz