Drodzy Parafianie!

Zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską – zwaną tradycyjnie „kolędą”. Wraz z modlitwą nieśliśmy Wam Boże błogosławieństwo. Był to czas wzajemnego poznania się, czas dialogu, czas dawania świadectwa oraz czas poznawania problemów z jakimi borykają się rodziny w naszej wspólnocie.

Za wspólne kolędowanie, życzliwość, okazaną dobroć, gościnność, otwarte serca i domy – Bóg zapłać. Dzięki Wam czuliśmy się oczekiwanymi „Gośćmi”.

Mamy świadomość, że większość rodzin z naszej wspólnoty odczuwa dzisiaj braki materialne i ofiary składane na renowację głównego ołtarza są ofiarą serca, bardzo często „wdowim groszem”. Tym bardziej pragniemy podziękować za każdą „złotówkę”, która pomoże nam zrealizować marzenie, byśmy mieli piękną świątynię, która jest miejscem modlitwy i uświęcania nas i następnych pokoleń.

„Niech gospodarz wesół będzie, że nas przyjął po kolędzie.

Wiwat, wiwat już idziemy,

Za kolędę dziękujemy.

Będziemy wnet ogłaszali,

Że tu skąpcy nie mieszkali.

Wiwat, wiwat po kolędzie,

Ołtarz odnowiony będzie”.

 

Za wszelkie okazane nam dobro – dziękujemy!

Wasi Duszpasterze

 

A tak byliśmy przyjmowani przez Was…;)