POŚWIĘCENIE PÓL

W PARAFII LIPSKO

 

22.05. 2017r. w poniedziałek – Lipsko Kosobudy, początek od państwa Strzałków o godz. 16.30.

 

23.05.2017r. we wtorek – Białowola, początek od państwa Kraczykiewiczów o godz. 17.30.

 

25. 05. 2017r. w czwartek – Lipsko Polesie, początek od państwa Serafinów o godz. 17.00.

 

28.05. 2017r. wniedzielę,Zarzecze, godz. 16.00

 

30. 05. 2017 r. we wtorek – Lipsko, początek o godz. 17.00. jeden ksiądz od strony Żdanowa, drugi ksiądz od strony Białowoli.

 

01.06.2017r. w czwartek – Czarnowoda i Szewnia, godz. 17.00.