Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!

W imieniu całej społeczności Duszpasterstwa Młodzieży mamy zaszczyt powitać Księdza Biskupa w naszym kościele parafialnym. Ekscelencjo, wspólnota Duszpasterstwa Młodzieży przy naszej parafii istnieje 3 lata – spotkania rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku z przyjściem do naszej parafii ks. Sławka, naszego opiekuna. Wcześniej bowiem nie było spotkań formacyjnych, gdzie młodzież mogłaby się gromadzić przy parafii. Spotykamy się co tydzień w piątki na wieczornej Mszy świętej, a po mszy na plebanii ma miejsce spotkanie formacyjne. A może raczej trzeba byłoby powiedzieć „miało miejsce”, ponieważ pandemia zmieniła nieco możliwości spotykania się. Nasze spotkania zawierają w sobie ważne aspekty:

– formacyjne, gdzie omawiamy wspólnie dany temat

– kręgi biblijne, gdzie rozważamy razem Pismo Święte

– oraz towarzyskie, gdzie się integrujemy.

Rozwijamy się duchowo poprzez modlitwę, pracę i zabawę.

Mieliśmy możliwość poznawać modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem i prowadzić ją także przez godzinę w pierwsze piątki miesiąca w naszym kościele parafialnym. Organizowaliśmy inscenizacje z racji 100-lecia odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Święto patrona dzieci i młodzieży – świętego Stanisława Kostki organizowane w kościele na Mszy, adoracji i na pobliskim boisku na grze w piłkę nożną z księdzem proboszczem oraz przy grillu zgromadziło ponad sto osób. Każdy był wręcz zaskoczony, że nasza parafia posiada tylu młodych ludzi. Cieszyliśmy się bardzo także z tego powodu, że takie spotkania gromadziły osoby, których w kościele nie widzieliśmy od lat. W te dzieła włączali się aktywnie także nasi rodzice.

Naszą chlubą jest także pomoc przy dekoracji kościoła na święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne, czy inne ważne wydarzenia w kościele. Staramy się zawsze aktywnie włączać w przeżywanie każdej Mszy świętej poprzez pełnienie funkcji i posług liturgicznych. W czasie Wielkiego Postu włączamy się w nabożeństwa poprzez czytanie rozważań Drogi Krzyżowej, a w październiku w nabożeństwa różańcowe. Uczestniczyliśmy kilkukrotnie w audycji „Misja specjalna” prowadzonej na falach Katolickiego Radia Zamość, dzięki czemu mogliśmy poznawać funkcjonowanie naszego diecezjalnego radia. Braliśmy udział w Misterium Męki Pańskiej przedstawianym przy naszym kościele oraz obiektach sportowych.

Zanim przyszła pandemia udało się nam wyjechać pełnym autokarem, 56 osób, do Rzeszowa, gdzie mogliśmy poznawać siebie nawzajem, przezwyciężać swój strach na torze kartingowym, uczyć się współzawodnictwa grając w kręgle, ciesząc się wspólnym spotkaniem przy pizzy i seansie filmowym w kinie. Ważnym dla nas wydarzeniem była pielgrzymka do grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, zwiedzanie muzeum błogosławionego, a także zaczerpnięcie z historii Polski poprzez zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Pałacu Kultury i Nauki. Nie sposób zliczyć wszystkich wyjazdów rowerowych, wyjazdów na kajaki czy kuligów w zimie organizowanych przez parafię, w których braliśmy udział.

Pragniemy podziękować za dar posługi moderatora naszej grupy, księdza wikariusza, który jest na co dzień naszym przewodnikiem we wszelkich poczynaniach.

Czcigodny Księże Biskupie, cieszymy się bardzo z twojej obecności wśród nas i dziękujemy Bogu za łaskę tej pasterskiej wizyty. Wizyta Księdza Biskupa w naszej parafii zapisze się nie tylko na stronach kroniki czy stronie internetowej, ale przede wszystkim w naszych sercach i w naszej pamięci. Ekscelencjo, ufamy, że Twoje słowo dzisiaj umocni naszą wiarę i miłość.

Prosimy Cię, droga Ekscelencjo, o Boże błogosławieństwo na dalszą pracę dla naszej wspólnoty i dla całej młodzieży naszej parafii.

Zechciej przyjąć od nas szczere życzenia, abyś w kolejnych latach posługi pasterskiej odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania ludziom młodym Dobrej Nowiny, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei. Niech Bóg obdarzy Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań. Szczęść Boże.