W miesiącach letnich przeprowadziliśmy prace remontowe w kaplicy Białowola oraz rewitalizację kapliczki św. Romana w Lipsku Polesiu. Wyrażamy wdzięczność parafianom i darczyńcom za wsparcie materialne w remoncie oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

kapliczka św. Romana z cudownym źródełkiem

 

kaplica w Białowoli