Wniosek: „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją budynku świetlicy Parafialnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Lipsku” w zestawieniu rzeczowym wynosi 32 265,54 zł. Środki unijne to 22 585,88 zł. Wartość wkładu parafii 9 679,66 zł. W tym tygodniu została podpisana umowa na realizację tego wniosku. Bardzo proszę o zatroskanie w zrealizowaniu tych działań aby dzieci i młodzież z naszej parafii mieli się gdzie spotykać i rozwijać swoją kondycję fizyczną oraz się integrować. Więcej o projekcie znajdziesz tutaj:http://www.lgdnaszeroztocze.pl/