Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii w tym roku prowadził ks. Krystian Bordzań, był to nie tylko czas naszego przygotowania do świąt Wielkiej Nocy ale także modlitwy w intencji całej diecezji oraz obchodów 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Dziesięć lat temu wiadomość o śmierci Jana Pawła II podał uczestnikom czuwania na  Placu Świętego Piotra, arcybiskup Leonardo Sandri. Ogłosił, że o godzinie 21.37 „Nasz umiłowany Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”.  Jego odejściu towarzyszyła modlitwa całego świata, zwłaszcza młodzieży. Jednak pamięć o Nim, mimo upływu czasu, pozostaje wciąż żywa w naszych sercach i całej ludzkości. 

          Dla upamiętnienia tego dnia  uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipsku pod kierunkiem księdza Krystiana Kotulskiego wystawili montaż słowno-muzyczny. Cytując poezję świętego Jana Pawła II,  młodzież  złożyła swoisty hołd pamięci Wielkiego Polaka i udowodniła, że Jego słowa są wciąż aktualne i stanowią niewyczerpane źródło piękna, nadziei i pocieszenia. Uświadomiła też, że mimo, iż Ojciec Święty  odszedł, to żyje we wspomnieniach osób najbliższych i w pamięci  ludzi. Żyje poprzez swoje nauczanie i w dziełach, które pozostawił. Żyje w cudach i uzdrowieniach, które dokonują się za Jego wstawiennictwem. Ale przede wszystkim żyje w wierze i miłości, którą zasiał w sercach ludzkich.

      W podzięce Świętemu Papieżowi pragnęliśmy na nowo rozpalić miłość do Jego wielkich słów, gestów, czynów… Miłość, która na pewno iskrzy się w każdym młodym sercu. Jako pokolenie JP 2 chcieliśmy uczcić rocznicę śmierci tego wielkiego przyjaciela młodzieży poprzez wspólny śpiew, refleksję, zadumę oraz udowodnić, że postać świętego Jana Pawła II to ciągle żywy wzór do naśladowania.