„Gdybym zapomniał Ciebie, Ojczyzno moja
Niech przywrze język do mego podniebienia
Niech uschnie moja prawica
A Ty Boże na niebie, zapomni o mnie” ( Ks. P. Skarga)

 

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to doskonała okazja, by podziękować Panu Bogu za to, że żyjemy w wolnym kraju. Tę wdzięczność i pamięć o tych, którzy za wolność oddali życie, wierni z parafii Lipsko wyrazili podczas Mszy świętej sprawowanej o godz. 10.00 w intencji naszej Ojczyzny.

Dzień 11 listopada odnosi się do końca zaborów z l. 1795-1918. Święto ustanowiono w 1937 r. W czasach komunizmu Polacy oficjalnie nie świętowali 11 listopada – święto zniesiono. Przywrócono je ponownie w 1989 roku. W naszej Parafii również uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości. O godz. 9:30 rozpoczęliśmy program słowno- muzyczny podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne i recytowano wiersze. Była to żywa lekcja historii poprowadzona przez parafian, która wprowadziła nas w dar dziękczynnej Eucharystii w intencji nasze Ojczyzny.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!