Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata


Świętujemy ostatnią niedzielę roku kościelnego jako Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Wyznajemy tym samym naszą wiarę w Bożego Syna, który jest Panem i Władcą całej stworzonej rzeczywistości. Starajmy się tak postępować, by Chrystus Król uznał nas godnymi przyjęcia do swojego królestwa. Dzisiaj swoje święto patronalne obchodzą członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.