Zawiadomienie o wybraniu operacji do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze”