Zmarł ks. kan. dziekan Ryszard Sierkowski, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie.

 

Ks. kan. dziekan Ryszard Sierkowski urodził się 20 listopada 1946 r. w Lipsku-Polesie par. pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1972 r. z rąk ks. Biskupa Piotra Kałwy w Lublinie.

Pracował jako wikariusz w par. Kraśnik Stróża (1972-1974), Rejowiec (1974-1977), Tereszpol (1977-1978), Rudno (1978), Kszczonów (1979-1979), Annopol (1979-1981), Kryłów (1981), Biskupice (1981-1985), Chodel (1985-1986). Następnie był rektorem ośrodka duszpasterskiego w Puszno-Świdno (1986-1989). 10 lutego 1989 r. został ustanowiony proboszczem parafii Potok Górny, a od 6 czerwca 2002 do śmierci był proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie i pełnił funkcję Dziekana Dekanatu Tarnogród.

 

Ks. Ryszard Sierkowski zmarł 12 lipca 2011 r. w szpitalu w Tarnogrodzie.

 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w czwartek (14 lipca) o godz. 19.30 w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie, pod przewodnictwem Ks. Bpa Seniora Jana Śrutwy i Ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego.

 

Msza pogrzebowa sprawowana będzie w piątek  15 lipca 2011 r. o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku k/Zamościa pod przewodnictwem Pasterza Diecezji J.E. Ks. Biskupa Wacława Depo.

 

Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym w grobowcu rodzinnym.

 

Śp. ks. Ryszarda Sierkowskiego polecajmy Miłosierdziu Bożemu.