Wypłyń na głębie

Być może brakuje w Twoim życiu czegoś co sprawi, że będziesz żył pełnią życia. A może czegoś brakuje – przyjdź do Nas…

Dołącz do nas

Wybierz swoją grupę w której będziesz mógł odkrywać pełnie swojego życia

Dzieci

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

Program formacji służby liturgicznej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL). Rysuje się on w następujący sposób:

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III – kandydat na ministranta
(2) klasa IV – choralista (ministrant)
(3) klasa V – ministrant światła
(4) klasa VI – ministrant księgi

(5) klasa VII – ministrant ołtarza
(6) klasa VIII – formacja na ministranta słowa Bożego

W zakresie szkoły średniej:
(7) klasa I – ceremoniarz
(8) klasa II – animator
(9) klasa III – kurs lektorski

(10) klasa IV i później – przygotowanie do stałego lektoratu

W ramach stopni ministranckich przewidziane jest szkolenie według poszczególnych funkcji liturgicznych.

Przygotowanie do stałego lektoratu i akolitatu

Program ten wprowadza takie nazwy jak: Parafialna Szkoła Ministranta, Dekanalna Szkoła Lektora i Diecezjalna Szkoła Animatora. W ten sposób wyszczególnia się miejsca, w którym zdobywane są poszczególne stopnie – na poziomie ministranta miejscem tym jest parafia, lektor odbywa formację na kursie lektorskim na forum dekanatu, zaś ceremoniarz i animator na kursach organizowanych na szczeblu diecezjalnym.

Źródło: ks. Grzegorz Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Tarnów 2006, s. 95-98.

Więcej o Liturgicznej Służbie Ołtarza na: lso.zamojskolubaczowska.pl

Młodzież

 

Parafialny Klub Sportowy Metanoja Lipsko

 

Założycielem Parafialnego Klubu Sportowego METANOJA (Przemiana) Lipsko jest ks. Józef Jan Dudek. Klub ten gromadzi ok. 60 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). Na podstawie Statutu uchwalonego na Zebraniu Założycielskim w dniu 6 czerwca 1999 roku, PKS” Metanoja Lipsko został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Starostwa Powiatowego w Zamościu pod pozycją nr 1.

 

Więcej o Klubie: http://metanoja.futbolowo.pl/

 

Dorośli

 

Koła Żywego Różańca

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle je tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do duszpasterzy.

Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którego celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości członków poprzez modlitwę i czynną pracę apostolską, w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Legion Maryi swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i znaki przejął od starożytnej formacji wojskowej- legionów rzymskich, ale ani charakter armii, ani broń jakiej używa Legion, nie są z tego świata.

Członkowie Legionu Maryi dzielą się na dwa rodzaje:

– aktywni, którzy składają przyrzeczenie legionowe, uczestniczą w cotygodniowych zebraniach i działają czynnie;

– pomocniczy- auksyliatorzy, którzy swoją codzienną modlitwą wspierają legionistów aktywnych.

Legioniści działający aktywnie wykonują m.in. następujące prace:

– pozyskują uczniów Chrystusa poprzez indywidualne rozmowy w domach (tzw. apostolat od drzwi do drzwi) bądź na ulicy (tzw. apostolat uliczny);

– nawiązują kontakty z ludźmi zaniedbanymi moralnie i religijnie;

– przygotowują do sakramentów świętych dzieci i dorosłych;

– odwiedzają ludzi samotnych i chorych w domach, szpitalach ośrodkach opieki społecznej, przygotowują ich na wizytę księdza z sakramentami;

– pracują wśród ludzi z tzw. marginesu społecznego (alkoholicy, narkomani, więźniowie, ludzie młodzi w aresztach śledczych, bezdomni);

– prowadzą dialogi z ateistami, różnowiercami i ludźmi zagrożonymi przez sekty;

– prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec oraz modlitwy przy zmarłych;

– propagują ideę orędzia fatimskiego, Cudownego Medalika, pierwszych sobót miesiąca, duchowej adopcji dziecka poczętego;

– rozpowszechniają prasę i książki katolickie wśród parafian, prowadzą biblioteki i wypożyczalnie wartościowych płyt i kaset;

– współpracują z legionistami z krajów sąsiadujących z Polską;

– włączają się w prace na rzecz parafii;

– służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie (duchowo strapionym, wątpiącym, cierpiącym);

– organizują pielgrzymki.

W Parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa pierwsze informacje o Legionie Maryi przekazał ks. Zdzisław Ciżmiński podczas rekolekcji adwentowych w 1996 roku. W styczniu 1997 roku rozpoczęły się regularne cotygodniowe spotkania kandydatów do Legionu Maryi pod kierownictwem legionistów z Zamościa i Krasnobrodu. W ciągu kilku miesięcy parafianie z Lipska zapoznali się z zasadami działalności Legionu Maryi. W niedzielę, 4 maja 1997 roku, na plebanii w Lipsku, w obecności ks. Zdzisława Ciżmińskiego, ks. Proboszcza Józefa Dudka, ks. wikariusza Andrzeja Stopyry, legionistów z Zamościa i Krasnobrodu, odbyło się przyrzeczenie legionowe. Złożyło je 8 osób: Maria Bekier, Jadwiga Głowacka, Teresa Gmitruk, Genowefa Kuźma, Elżbieta Ustasz, Stanisława Pakuła, Teresa Tyszko i Piotr Pyś. Od tego dnia w parafii Lipsko rozpoczęło działalność Prezydium Legionu Maryi, które przyjęło za patronkę Matkę Bożą Niebieską Królową Pokoju. Kierownikiem duchowym Prezydium został ks. proboszcz Józef Dudek, a prezydentem- Piotr Pyś. Prezydium liczyło 18 członków pomocniczych. Wkrótce został wykonany i poświęcony sztandar legionowy.

Obecnie kierownikiem duchowym Legionu Maryi jest ks. Sławomir Zawada – wikariusz.

Oficjalna strona internetowa Legionu Maryi w Polsce – www.legionmaryi.pl