Najcudowniejsza wiadomość w tych trudnych dla nas chwilach jest ta: „Nie lękajcie się”,
ale w tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Jezus żyje. Alleluja!

          Razem ze św. Tomaszem Apostołem i jego wyznaniem: „Pan mój i Bóg mój” zbliżmy się i dotknijmy świętych ran Zmartwychwstałego Chrystusa., które potwierdzają prawdę o miłości Boga do człowieka. W tym trudnym dla nas czasie, gdy w domu tkwimy odseparowani od innych zapewne narodziły się w nas nowe inicjatywy i pomysły jak odwdzięczać się Bogu za Jego miłość. W okresie epidemii, trudnym czasie doświadczeń potrzebujemy Boga inaczej, więcej niż zwykle, zdecydowanie mocniej i intensywniej. On przychodzi „mimo drzwi zamkniętych” do naszych serc i mówi: oto Jestem. Zbliżmy się i niech to nasze „Pan mój i Bóg mój” udzieli nam mocy w chwilach wymagających świadectwa.
         Na Wielką Noc 2020 życzę w imieniu Rady Parafialnej, ks. Sławka i swoim mocnej nadziei, odwagi Bożego pokoju, a szczególnie łaski zdrowia oraz zrozumienia mocnej potęgi Rodziny.

Pamiętający w modlitwie i stęskniony za Wami,
udzielam błogosławieństwa:
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…
Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja…

Proboszcz Parafii
Ks. Tomasz Winogrodzki

 

 

 

Kapłani, pusty kościół i nowe ławki na Was czekają. Tymczasem łączmy się duchowo we wzajemnej modlitwie trwając w mocnej nadziei.

PARAFIA Z LOTU PTAKA

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE I NOWOROCZNE

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 01.11.2019 r.

ZWIASTUN JUBILEUSZU 100-LECIA PARAFII