Kaplica w Białowoli

W 1981 roku z inicjatywy mieszkańców Białowoli i przy poparciu ówczesnego proboszcza, ks. Wiesława Rzepeckiego, na działce ofiarowanej przez państwa Marię i Stanisława Łukaszyków wykonano ofiarnie fundamenty pod budowę kaplicy w Białowoli. Po wykonaniu fundamentów mieszkańcy Białowoli, Zalesia i Lipska Kosobud pod przewodnictwem p. Stanisława Łukaszyka zaczęli gromadzić materiały budowlane i latem 1982 roku rozpoczęto w czynie społecznym i przy ofiarności oraz zaangażowaniu mieszkańców prace budowlane.

Budowa szła bardzo sprawnie, na skutek czego 27 grudnia 1982 roku została odprawiona pierwsza Msza święta w nowej kaplicy. Lata późniejsze to kolejne prace. Białowolska kaplica została poświęcona, 18 września 1983 r., przez bpa Piotra Hemperka. Odpust w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej obchodzony jest w ostatnią niedzielę sierpnia.

Chcemy aby Dobra Nowina zagościła w każdym domu naszej parafii. Zachęcam Cię do odwiedzania naszej strony ale przede wszystkim zapraszam Cie do naszego Wieczernika...