Powołania

ks. Andrzej Lupa, proboszcz w Łęcznej, par. p.w. Św. Barbary (archidiec. lubelska)

Ks. Jan Kawałko z Zalesia, orionista, obecnie przebywa w Zduńskiej Woli

O. Jan Berchmans (Franciszek)Głowacki, bernardyn z Białowoli. Bardzo dzielnie pracował. Zbudował m.in. kościół i klasztor w Jelnej k. Leżajska. Spoczywa na cmentarzu w Zakopanem.

Ks. Bogusław Wojtasiuk z Lipska, ur. w 1936r., święcenia w 1960r., obecnie rezydent w Biłgoraju.

Ks. Kan. mgr Ryszard Sierkowski z Lipska – Polesia, ur. w 1946r., święcenia w 1972r. Dzielnie i gorliwie pracował w wielu parafiach m. in. w Potoku Górnym. Ostatnio dziekan i proboszcz parafii Tarnogród. Spoczywa na cmentarzu w Lipsku.

O. Karol Adamowicz z Białowoli, ur. w 1934r, święcenia w 1978r. bernardyn, zmarł 18 sierpnia 2016r. Pochowany został na cmentarzu w Radecznicy.

Ks. Tadeusz Solski, wikariusz w Aleksandrowie, par. p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ks. Piotr Skóra, wikariusz w Horodle.

ks. Roman Pupiec, marianin. Obecnie pracuje w Elblągu.

oraz siostry zakonne:

S. Alicja Pakuła i S. Elżbieta Pakuła w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Dębickie)