Duszpasterze

Nasi duszpasterze

ks. Józef Bednarski

Proboszcz

ks. Sławomir Zawada

Wikariusz