Niedziela 04.08.2019 r.

L: 7.30 + Amelia Girguś w 10r. śm., Edward, Jan, zm. z rodz. Bondyra: Maria, Władysław, Andrzej. Zm. z rodz. Hocków: Zofia, Paulina, Wiesława (k), Jan, Adolf i Michał. Zm. z rodz. Świstowskich: Katarzyna, Szymon, Henryk, Władysław, Edward

B: 9.15 + Maria i Bronisław Kuźma i zm. z rodz. Kuźmów i Sowów

Z: 10.45 + Władysław i Helena Mogielniccy – ofiara od syna z Sitańca

L: 12.00 + Dzięk-błag. w 40 rocznicę małżeństwa Teresy i Jana oraz Boże bł. dla całej rodziny

 

Poniedziałek 05.08.2019 r.

L: 18.00 + Michał (29 r.), Anna, Wojciech, Michał, Józef Juszczak, Władysław Kozak, Władysław i Maria Milczuk

 

Wtorek 06.08.2019 r.

L: 18.00 + Maria Tyszko – od rodz. Magdziaków i Gruszkiewiczów

 

Środa 07.08.2019 r.

L: 18.00 + Stanisław Lepa, Józef, Julia, Anna, Edward, Stanisława (k), Tadeusz, Amelia, Janusz, Wanda, Bogdan, Michał, Maria, Bazyli, Tekla, Józef, Maria, Władysław, zm. z rodz. Muszyńskich, Łukaszyków i Marmajów

 

Czwartek 08.08.2019 r.

B: 17.00 + Lucyna Klimacka

L: 18.00 + Grażyna Nowosad – od rodz. Zawada

 

Piątek 09.08.2019 r.

L: 18.00 + Waleria Nosal (r. śm.), Jan, Adam

 

 

Sobota 10.08.2019 r.

L: 18.00 + Aleksandra (k) (33 r.), Jan (19 r.) Pakuła

 

Niedziela 11.08.2019 r.

L: 7.30 O Boże bł., opiekę MBNP, dary Ducha Świętego dla Marysi z okazji urodzin

L: 7.30 + Henryk i Regina Madeja, Paweł i Bogumiła Borek

B: 9.15 + Walerian (23 r.), Zdzisława Łukaszyk i zm.  rodz. Łukaszyków

Z: 9.30

Kaplica św. Romana:

12.00 + Stanisław Winiarski (19 r.), Zofia i Piotr

12.00 + Stanisław (16 r.) i zm. z rodz. Tabałów, Gontarzów, Radlińskich i Teteryczów

12.00 + Stanisław i Marianna Czochra – od najbliższej rodziny