Niedziela 08.09.2019 r.
L: 8.00 + Jan Kwaśniuk, zm. z rodz.. Kwaśniuków, Maria Skrzyńska
L: 8.00 + im. Marianna i Wacław Czerwonka, zm. z rodz. Czerwonków i Czekirdów oraz Krzysztof Kujan
B: 10.00 + Amelia i Jan Bochenko (r. śm.) i zm. z rodz. Bochenków i Helmanów
Z: 10.00 + Leon Chwiejczak (11 r.), Zygmunt Chwiejczak (2 r.), Władysław Samson
L: 12.00 + Aniela, Magdalena, Kazimierz, Stanisław, Maciej z Serbów, Antonina, Wiesława, Marcel, Józef, Ignacy z Lewuszów, Teresa Marzec, Mariusz Kania, Barbara Polak, Irena, Krzysztof, Jan z Wiśniewskich
L: 12.00 + Wojciech, Paulina, Zofia, zm. z rodz. Korgów, Czesław, Michał z Furmaniaków

Poniedziałek 09.09.2019 r.
L: 18.00 ++ za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek 10.09.2019 r.
L: 18.00 + Aleksander Jurek (1 r.)

Środa 11.09.2019 r.
L: 18.00 + Grażyna Nowosad – od rodz. Serafin z Lipska Polesia

Czwartek 12.09.2019 r.
L: 18.00 + Stanisława Bajak – od rodz. Gorzków

Piątek 13.09.2019 r.
B: 17.00 + Stanisława Bajak – od rodz. Adamczuków
L: 18.00 Dziękczynna w 22 r. ślubu Piotra i Agaty o Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski
L: 18.00 + Tadeusz Sierkowski (24 r.), Joanna, Irena Sierkowska, Anna i Adam Zaleśny, zm. z rodz. Sierkowskich, Pakułów i Mielniczków

Sobota 14.09.2019 r.
B: 17.00 + Józef, Agnieszka, Janina, Jan Gałków
B: 17.00 W 1 r. ur. Ani Gęśla
L: 18.00 + Irena Łukaszyk (ur.) Marianna, Teofil, Bogusław, Krystyna, Jan Iwanicki
L: 18.00 + Grażyna Pokryszka (5 r.), Andrzej Pokryszka i zm. z rodz.

Niedziela 15.09.2019 r.
L: 8.00 + Adam Prokopowicz, Jan Muszyński, zm. z rodz. Dudek, Sobczyńscy i Prokopowicz
L: 8.00 + Anna Muszyńska (r. śm.), Paweł Muszyński i zm. z rodz. Lupów i Muszyńskich
B: 10.00 + Lidia, Piotr, Grzegorz, Janina, Krzysztof z rodz. Wnuk
Z: 10.00 + Józef Wróbel (25 r.) i Feliksa (k) (17 r.)
L: 12.00 W 25 r. ślubu
L: 12.00 + Feliks Greszta, Aniela i Józef z rodz. Niedźwiedziów, Maria i Paweł Greszta