Niedziela 29.03.2020 r.

L: 8.00 + Stanisława i Edward Psiuk, ++ Krawców, Psiuków i Gontarzów, Urszula Władek, Jan Sawicki

L: 8.00 + Kazimierz Marmaj (7 r.), Teodor, Marianna Dudek, Jan, Katarzyna Marmaj

B: 10.00 + Irena, Mieczysław i Franciszka (k) Mazurek i Marek Gromek

Z: 10.00 + Józef Rybak (im.)

L: 12.00 + Ks Krystian Kotulski (2 r.), Ks. Kan. Roman Jaworski, Ks. Kan. Andrzej Suchara, ++ księży pracujących w parafii

L: 12.00 + Ryszard Bekier (im.-ur.)

L: 15.00 + Stanisław Czochra (greg.)

 

Poniedziałek 30.03.2020 r.

B: 17.00 + Maria Łukaszyk – od rodz. Kuźmów

B: 17.00 + Michał, zm. z rodz. Pupiec

L: 18.00 + Stanisław Czochra (zak. greg.)

L: 18.00 + Ewa Kwaśniuk, zm. z rodz. Kwaśniuk, Sałaban, Maria Skrzyńska

 

Wtorek 31.03.2020 r.

B: 17.00 + Maria Łukaszyk – od rodz. Nowakowskich

L: 18.00 + Jerzy Kolmer z Głogowa Małopolskiego

L: 18.00 + Krystyna Kukiełka od Koła Gospodyń Wiejskich

 

Środa 01.04.2020 r.

B: 17.00 + Maria Łukaszyk – od rodz. Lupów

L: 18.00 W intencji wynagradzającej za grzechy Joanny, jej rodziny, krewnych i przodków

 

 

Czwartek 02.04.2020 r.

L: 18.00 + Jerzy Kolmer – Głogów Małopolski

 

Piątek 03.04.2020 r.

Z: 16.00 O Boże bł. z racji imienin Bożeny

B: 17.00 + Jan (r.), Feliksa, Stanisław Łukaszyk, Maria Łukaszyk

L: 18.00 O Boży pokój oraz Boże błogosławieństwo w rodzinie Marka i Jadwigi Kuczyńskich

 

Sobota 04.04.2020 r.

B: 17.00 + Maria Łukaszyk (30 dz.)

L: 18.00 +  Mieczysław (10 r.) i Maria Kogut

 

Niedziela 05.04.2020 r.

L: 8.00 + Wiesław Dymski (m)

L: 8.00 + Józef Greszta (4 r.) i zm.  rodz.

B: 10.00 + Wiesława Poźniak (14 r.), zm. rodz. Poźniaków, Gałków, Antoni Poźniak

Z: 10.00 + Eleonora Adamowicz (19 r.) i Jan, Janusz, Karolina i Antoni Machałek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

L: 12.00 + Edward Milcuk (5 r.), Weronika i Tadeusz, Stefania i Stanisław Kańscy

L: 12.00 + Helena Zdybel, Anna, Józef, Janina Zdybel, Ewa, Paweł, Kazimierz, Czesław Kot