Niedziela 03.05.2020 r.

L: 8.00 + Zofia Chróścikowska (greg.)

L: 8.00 Dziękczynna w 9 r. ślubu Małgorzaty i Sebastiana i w 7 r. ślubu Moniki i Krzysztofa z prośbą o Boże bł., opiekę MP i potrzebne łaski

B: 10.00 O dary Ducha Świętego i Boże bł. na czas zdawania egzaminu dojrzałości dla Izabeli

Z: 10.00 + Mateusz Łuczka

L: 12.00 + Tadeusz, Jan, Danuta zm. z rodz. Tyszków i Sowów

L: 12.00 + Anna Tymura (9 r.), Władysław, Katarzyna, Michał i Regina Płaza

 

Poniedziałek 04.05.2020 r.

B: 17.00 O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Białowoli – Stara Wieś

B: 17.00  + Zofia Chróścikowska (greg.)

L: 18.00 ++ z rodz. Zgnilec: Apoloniusz, Maria, Marek, Andrzej, Edyta i Grażyna

L:18.00 O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Borka

 

Wtorek 05.05.2020 r.

B: 17.00 O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Zalesia

B: 17.00  + Zofia Chróścikowska (greg.)

L: 18.00 + Krystyna Kukiełka, Urszula Buchajska, Janina i Hieronim Świrgoń – od Anny z rodziną

L: 18.00 + Stanisława i Franciszek Pupiec

 

Środa 06.05.2020 r.

B: 17.00 O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Białowoli – Nowa Wieś

B: 17.00  + Zofia Chróścikowska (greg.)

L: 18.00 + Wiesław Dymski (m)

L: 18.00 O Boże bł., opiekę MBNP, dary Ducha Świętego dla Macieja, Magdy, Tomka, Moniki

 

Czwartek 07.05.2020 r.

B: 17.00  + Zofia Chróścikowska (greg.)

L: 18.00 + Joachim Piekarski, Aleksandra i Jan Pakuła

 

Piątek 08.05.2020 r.

B: 17.00 + Stanisław i Maria Łukaszyk – od Nieć

B: 17.00 + Stanisława (k) (im.), Edward Psiuk, Jan Sawicki, ++ Psiuków, Krawców i Urszula Władek

L: 18.00 + Stanisław Lepa (im.)

L: 18.00 + Zofia Chróścikowska (greg.)

 

Sobota 09.05.2020 r.

B: 17.00 O Boże błogosławieństwo pól, zasiewów i pastwisk oraz wszystkich pracujących na roli i uprawiających ziemię na obszarze Kolonii Białowoli

B: 17.00  + Zofia Chróścikowska (greg.)

L: 18.00 + Edward Bartecki (13 r.), Broniława, ++ z rodz.

 

Niedziela 10.05.2020 r.

L: 8.00 + Henryk (12 r.), Leokadia, Jan Bondyra, Stanisław i Aniela, Stanisław i Anna, Jan Bondyra

L: 8.00 + Stanisław Tabała (im.) i ++ z rodz.

B: 10.00 + Aniela, Marcin, Józef, Zdzisław, Lucjan, zm. z rodz. Krawców i Gęślów

Z: 10.00 + Bolesław Chwiejczak (51 r.), Leon, Zygmunt, ++ Nocków

L: 12.00 + Janina (33 r.), Władysław (18 r.), Adam, Czesława (k), Wanda, Stanisława (k), Bronisława (k) z rodz. Stręciwilk

L: 12.00 + Stanisław Kwaśniuk (im.)