Staropolskie przysłowie mówi:  „Pan Bóg coś na nas dopuścił, ale nas nie opuścił”.

Przeżywamy czas Wielkiego Postu, przed nami Wielki Tydzień, a trwamy w wielkim czasie pandemii. Mimo, że wirus odsłania naszą bezradność z darem łaski i umocnienia przychodzą nam na myśl słowa św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Wierzę, że potrafimy być wszyscy razem by się zjednoczyć, bo to nam daje siłę przetrwania. W tej trudnej sytuacji nie jest mi łatwo prosić Was Kochani Parafianie o pomoc duchową i materialną, bo każdy z nas jej potrzebuje.

Rozpoczęliśmy prace remontowe w kaplicy w Białowoli – zmiana dachu – oraz w kościele parafialnym – montaż aluminiowych drzwi w przedsionku kościoła. Te prace zostały już ukończone i musimy uregulować należność. Całkowity koszt wykonanych inwestycji wynosi 28600 zł (dach 13000, spłata drugiej raty za drzwi 15600).

Wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że wielu z nas ograniczyło swoje praktyki religijne do domowych modlitw, wykorzystując także media społecznościowe do łączności we wspólnej modlitwie Kościoła. Jest to czas trudny dla nas wszystkich, ale pozostanie w domach jest wyrazem naszej odpowiedzialności oraz autentycznej miłości do Boga i bliźniego.

W związku z obecną sytuacją jest mi niezręcznie zwracać się do Was o pomoc materialną w celu pokrycia kosztów wykonanej pracy w parafii, będą świadomym, że dla nas wszystkich jest to trudny czas, który  wspólnie musimy przetrwać zawierzając się Bogu w modlitwie.  Za zrozumienie i wszelką okazaną postawę odpowiedzialności za wspólne dzieło niech Bóg błogosławi, umacnia wiarę oraz daje zdrowie ciału i pocieszenie sercu.

Wasz Proboszcz,

Ks. Tomasz Winogrodzki

Wszelkie dobrowolne ofiary prosimy wpłacać na konto parafialne:

Santander Bank Polska S.A.

88 1500 1807 1218 0004 4617 0000