O G Ł O S Z E N I A

 

VI Niedziela Zwykła  –  12. 02. 2012 r.

 

1. Pismo od Pana Wójta:http://www.gminazamosc.pl/?p=11992

 

2. We wtorek przypada święto św. Cyryla (mnicha) i Metodego (biskupa) – patronów Europy.

 

3. Spotkanie KSM w piątek o godz. 19:00, w sobotę zbiórka ministrantów o 10:00 a dla lektorów o 12:00.

 

4. Możemy zaopatrzyć się w najnowszy numer tygodnika „Niedziela” z dodatkiem zamojskim.

 

5. Opiece Matki Bożej zawierzajmy naszą Ojczyznę; dzieci i młodzież – rozpoczynających drugie półrocze nauki w szkołach; módlmy się o potrzebne łaski dla Administratora diecezji biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego oraz w intencji wyboru naszego nowego Biskupa Diecezjalnego. Pod Twoją obronę…