Plan adoracji w czasie Triduum Paschalnego

 

Wielki Czwartek

Godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej.

Godz. 19.30 – adoracja dla wszystkich chętnych.

Godz. 20.00 – Borek, Zalesie, Kolonia Białowola.

Godz. 20.30 – Szewnia Górna, Czarnowoda, Topornica.

Godz. 21.00 – Zarzecze, Białowola, Lipsko Kosobudy.

Godz. 21.30 – Lipsko Polesie, Lipsko.

Godz. 22.00 – Zakończenie adoracji.

 

Wielki Piątek

Godz. 17.30 – Droga Krzyżowa.

Godz. 18. 00 – Liturgia Męki Pańskiej.

Godz. 19.30 – adoracja dla wszystkich chętnych.

Godz. 20.00 – Białowola

Godz. 21.00 – KGW Lipsko

Godz. 22.00 – Koła Rożańcowe

Godz. 23.00 – Lipsko (ulica w stronę Topornicy)

Godz. 24.00 – Lipsko (ulica gdzie jest szkoła)

 

Godz. 1.00 – Lipsko (osiedle przy Kościele)

Godz. 02.00 – Topornica.

Godz. 03.00 – Zarzecze.

Godz. 04.00 – Szewnia Górna i Czarnowoda.

Godz. 05.00 – Lipsko Polesie.

Godz. 06.00 – Kolonia Białowola i Zalesie.

Godz. 07.00 – Lipsko Kosobudy.

Godz. 08.00 – KGW Lipsko

Godz. 09.00 i 12.00 – poświęcenie pokarmów.

W ciągu dnia zachęcamy do prywatnej adoracji.

 

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00.