Intencje Mszalne od 27.11 do 03.12. 2023 r.


Poniedziałek 27.11
B.16.00 – + Leona Boć (Greg.)
B.16.00 – + Józef (35r.) Katarzyna zm. z rodz. Łagożnych, Wacława, Marian z rodz.
Muszyńskich, Marian, Marianna, Witold z rodz. Paszków,
Wiesława, Tadeusz z rodz. Haftka
L.17.00 – + Krystyna Łukaszyk (Greg.)
L.17.30 – + Marek Czerwonka (od Adeli Korniak)


Wtorek 28.11
B.16.00 – + Leona Boć (Greg.)
L.17.00 – + Katarzyna Pilip (31r.) za zm. z rodz.
L.17.30 – + Krystyna Łukaszyk (Greg.)


Środa 29.11
B.16.00 – + Leona Boć (Greg.)
B.16.00 – + Feliks, Maria, Michał zm. z rodz. Głagola, Agnieszka, Józef, Janina, Jan z rodz. Gałek,
Lucyn, Józef Zasuwa
L.17.00 – + Jadwiga, Zdzisław zm. z rodz. Pilip i Suszyńskich
L.17.00 – + Krystyna Łukaszyk (Greg.)


Czwartek 30.11
B.16.00 – + Leona Boć (Greg.)
L.17.00 – + Teresa Gruszkiewicz (od Krystyny Sołtys z Bondyrza)
L.17.30 – + Krystyna Łukaszyk (Greg.)
L.17.30 – + Krystyna Iwanicka (6r.) Jan, Anna, Józef zm. z rodz. Iwanickich


Piątek 01.12
Z.15.00
B.16.00 – + Stanisław Bondyra i za zm. z rodz.
L.18.00 – + Marek Czerwonka (od rodz. Gresztów z Lipska Polesia)
L.18.00 – + Marek Czerwonka (od rodz. Sarzyńskich z Zarzecza)


Sobota 02.12
B.9.00 – Wynagradzająca
B.9.00 – + Edward Frańczuk (m.)
Z.15.00 –
L.17.00 – + Marek Gmitrzuk (m.), Barbara Choma, Katarzyna Rybczyńska (6r.) Wiktor Krupa (6r.)
Magdalena Leśniak
L.17.30 – + Marek Czerwonka (od rodz. Sapiłów)


Niedziela 03.12
L.6.00 – + Maria Łapa (od rodz. Karchut)
L.6.00 – Za Parafian
L. 7.30 – + Teofil Kuźma, Regina, Jan Kuźma
L.7.30 – + Feliks Paszko (7r.) zm. z rodz. Paszków, Bondyrów, Muszyńskich
B. 9.15 – + Halina, Stanisław zm. z rodz. Podsiadło, zm. z rodz. Podsiadłów Błaszczaków
Z.10.45 – + Pius Mazurek (27r.) Janina Mazurek zm. z rodz. Mazurków i Machałków
Z.10.45 – + Bogumił (3r.) Jerzy zm. z rodz. Pitwała
L.12.00 – + Justyna, Antoni z rodz. Muszyńskich, Zdzisław Adamczyk
L.12.00 – + Leokadia Policha (od wnuka Krystiana z rodz.)