O G Ł O S Z E N I A

III Niedziela Adwentu – 16.12.2012 r.

1. Od dzisiaj rozpoczyna się Nowenna do Bożego Narodzenia. Bezpośrednim przygotowaniem do obchodu Świąt Narodzenia Pańskiego będą rekolekcje parafialne, które rozpoczniemy w najbliższy piątek, 21 grudnia. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Jarosław Przytuła – Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Zachęcam do udziału w tych dniach i proszę o modlitwę w intencji ks. Rekolekcjonisty i rekolekcji.

2. Program Rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii.

3. Przyjmujemy w zakrystii  zapisy do spowiedzi i Komunii świętej naszych starszych i chorych Parafian, których odwiedzimy ze spowiedzią i Komunią świętą we wtorek – 18 grudnia od godziny 9:00 rano.

4. W zakrystii przyjmujemy także zapisy imion naszych bliskich zmarłych zwłaszcza zmarłych w tym roku, za których wspólnie modlić się będziemy w Wigilię Bożego Narodzenia podczas Mszy świętej o godzinie 9:00 rano.

5. Zbiórka ministrantów we środę o godz. 17:30.

6. Ofiary na pokrycie kosztów remontu świetlicy: Bożena Skiba z Szewni Górnej 50 zł, Bolesław Radliński 50 zł, Wiesław Wnuk z Lipska Kosobud 50 zł, Grzegorz Piotrowski 50 zł, bezim. z Zarzecza 100 zł,. Za ofiary składam serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać.

7. Zapowiedzi przedślubne: II – Bogdan Radliński, kaw. z Polan, par. Łabunie i Daniela Drobyk, panna z Lipska-Polesia, par. tutejszej. Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym księży.

8. Jest do nabycia tygodnik „Niedziela”1. Art. „Zbezczeszczenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”/dodatek – obraz Matki Bożej/, 2. Art. „Zapalmy świece pomocy „/Pomoc dzieciom biednym/ 3. Art. „Film o poszukiwaniu prawdy”/Smoleńsk? Są kalendarze KRZ, rolników i świece wigilijne Caritas.

9. Opiece Matki Bożej zawierzajmy naszą Ojczyznę, prośmy o dobre przeżywanie czasu Adwentu, udział  w rekolekcjach; polecajmy także siebie samych, nasze rodziny i tych, którzy potrzebują naszej modlitwy: Pod Twoją obronę…