Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego „B”

 

1. Dziś Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jutro dzień świąt. Taca na KUL.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I piątek do chorych udamy się od godz. 9.00. W I sobotę Msze św. w Białowoli o 9.00 w Zarzeczu o 16.00 w Lipsku Adoracja od godz. 16.00 i o 18.00 Msza św.

3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Puszka na Caritas. W tym dniu przypada doroczny odpust w Zarzeczu. Suma odpustowa o godz. 12.00. Z racji odpustu będzie zmieniony porządek Mszy św. W Lipsku o 7.30 i 10.45 w Białowoli o 9.15 w Zarzeczu o 12.00. I Niedziela miesiąca taca na cele inwestycyjne. Zmiana tajemnic różańcowych.

4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Jest do nabycia tygodnik niedziela.
Życzenia księży Biskupów:
„Weselcie się już zastępy aniołów w niebie,
Weselcie się słudzy Boga” (Exultet)
Alleluja!
Wszystkim ludziom dobrej woli, wiernym świeckim, osobom życia konsekrowanego, zakonnicom, zakonnikom oraz duchownym
– na przeżywanie wydarzeń Misterium Paschalnego,
– na udział w radości Chrystusa Zmartwychwstałego, wraz z Maryją Jego Matką, czczoną w licznych Jej sanktuariach diecezjalnych,
– na pełne otwarcie się względem przychodzącego do nas z Bożymi darami Ducha Świętego,
– na ożywianie i budowanie miłością oraz miłosierdziem Boskiego Ojca całej wspólnoty Kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego,
składamy serdeczne wielkanocne życzenia, z darem modlitwy i błogosławieństwem.
Bp. Marian Rojek, Bp. Mariusz Leszczyński, Bp. Jan Śrutwa