ADORACJA PRZY GROBIE PAŃSKIM

22:00 – Młodzież i teatr Uciecha

23:00 – Szewnia

0:00 – Lipsko Polesie

1:00 – Białowola

2:00 – Białowola Kolonia

3:00 – Lipsko Kosobudy

4:00 – Zarzecze

5:00 – Lipsko

6:00 – Zalesie

7:00 – Topornica

8:00 – kółka różańcowe z Lipska

9:00 – kółka różańcowe z Białowoli

10:00 – kółka różańcowe z Zarzecza

11:00 – Legion Maryi

12:00 – Ministranci

13:00 – Rada parafialna

14:00 – adoracja indywidualna do godz. 19:00