ZE WZGLĘDU NA OGROMNE KOSZTY

WYWOŻENIA ŚMIECI

BARDZO PROSZĘ

ZABIERAĆ ZE SOBĄ WYPALONE ZNICZE

KWIATY I WIEŃCE