Intencje Mszalne od 18.03 do 24.03. 2024 r.


Poniedziałek 18.03
L.17.30 – + Adam Pilip (18r.) zm. z rodziny
L.18.00 – + Jan Drobyk (7r.)


Wtorek 19.03
B.17.00 – + Józef, Zdzisław, Marcin, Aniela zm. z rodz. Krawców, Gęślów
L.18.00 – + Feliks, Paweł, Maria zm. z rodz. Gresztów


Środa 20.03
L.17.30 – + Albina, Czesław zm. z rodz. Makowskich, Sabina, Włodzimierz, Paweł zm. z rodz.
Bochenków, Strusów zm. z rodziny
L.18.00    – Dziękczynno- bł. z okazji imienin ks. Proboszcza (od Legionu Maryi)
L.18.00 – + Eugeniusz Tyszko (od rodz. Machałek Natalii i Krzysztofa)


Czwartek 21.03
B.17.00 – + Zm. z rodz. Duszejków, Chruścikowskich, Głowackich
L.18.00 – + Eugeniusz Tyszko (od rodz. Machałek i Kulesza)


Piątek 22.03
L.7.30 – + Krzysztof Pura (od sąsiadów Magdy, Marka, Stefana)
L.17.00 – + Jan Lupa (od siostry)
L.17.30 – Droga Krzyżowa
L.18.00 – + Eugeniusz Tyszko (od rodz. Karchutów, Korzanów, Teresy Tyszko)


Sobota 23.03
L.7.00 – + Marianna Głagola (od Andrzeja i Małgorzaty Bondyra z Białowoli)
L.7.30 – + Krzysztof Pura (od rodz. Raków)


Niedziela 24.03
L. 7.30 – + Krystyna Kukiełka (4r.)
L.7.30 – + Eugeniusz Tyszko (od rodz. Łukaszyków z Zamościa)
B. 9.15 – + Eugeniusz, Bogdan zm. z rodz. Jakubczaków, Psiuków, Teterycz
B.9.15 – + Mieczysław (16r.) Stanisława, Ryszard, Wiesław zm. z rodz. Adamczuków
Z.10.45 – + Bogusław Mazurek (od rodz. Makowskich)
Z.10.45 – + Krystyna Rybak (53r.) Józef
L.12.00 – + Kazimierz Marmaj (11r.) Maria, Teodor Dudek zm. z rodz. Dudków
L.12.00 – + Józef Samborski, Stanisław, Stanisława, Piotr, Czesławska a, Helena zm. z rodz.
Samborskich, Krzysztof Jędruszko, Lucjan Kuźma, zm. z rodz. Mikulskich, Maria Bielińska