29 Niedziela Zwykła

 

1. Dzisiaj w Kościele katolickim rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na rozwój misji katolickich w świecie. Bóg zapłać za złożone ofiary.

2. Również dzisiaj w Kościele w Polsce odbywa się liczenie wiernych uczęszczających na niedzielną Mszę świętą i przystępujących do Komunii świętej.

3. Jutro – 22 października wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II.

4. Dobiega końca miesiąc modlitwy różańcowej. W Lipsku nabożeństwa różańcowe po Mszy św. o godz. 16.00, w Białowoli o 16:45 a w Zarzeczu o 16:00. Kto nie może przyjść do kościoła niech weźmie różaniec do ręki i pomódlmy się wspólnie z rodziną w domu.

5. Zbiórkę ministrantów we środę o godz. 18:00. W sobotę od godz. 14:00 KSM będzie porządkował groby księży spoczywających na naszym cmentarzu.

6. Tydzień temu odbyło się spotkanie Rady duszpastersko-ekonomicznej. Tematem była nowo wyremontowana świetlica. Wymieniono w niej: okna, drzwi, położono tynki, nowe podłogi, płytki w części korytarza, wyremontowano łazienkę, zmodernizowana została klatka schodowa na piętro, wszystkie pomieszczenia pomalowano. Młodzież wykonała prace porządkowe. Całość obiektu będzie wykorzystana dla potrzeb parafii. Część sal wykorzystuje młodzież KSM-u organizując spotkania m.in. przygotowując nowe spektakle teatralne, ministranci i lektorzy będą mieć formację liturgiczną. Ma tam swoje miejsce również PKS „Metanoja”, m.in. eksponując piękne puchary i zwycięskie trofea z okresu 15 lat istnienia i funkcjonowania. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do różnych inicjatyw z wykorzystaniem naszego obiektu – ośrodka. Pieniądze zebrane ze składek i pieniądze otrzymane ze środków unijnych nie pokryły kosztów wykonanych prac. Na dzień dzisiejszy jesteśmy jako parafia dłużni wykonawcy 15 tys. złotych. Radni zaproponowali, aby pieniądze zebrano przy okazji płacenia podatków rolnych u sołtysów w poszczególnych wioskach. Osoby nie związane z rolnictwem mogą wpłacać pieniądze bezpośrednio do księdza lub na tacę w kopercie. Składka wynosi 50 zł od rodziny. Jeśli kogoś nie stać, może być mniejsza. Liczymy na wyrozumiałość i dobrą wolę wszystkich parafian, ponieważ większość długu musimy oddać jeszcze w tym roku.

7. Zbliża się miesiąc listopad czas pamięci o zmarłych. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona zmarłych, polecanych szczególnej modlitwie o ich zbawienie. Przy porządkowaniu grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego proszę o składanie liści, trawy, wieńców, szkła tylko w wyznaczonych miejscach, kto może proszę zabierać ze sobą do własnych kontenerków. Koszty wywozu śmieci są bardzo wysokie. W tym roku 1 listopada w uroczystość Wszystkich świętych Msza św. na cmentarzu będzie o godz. 13:00, wcześniej o godz. 12:15 różaniec z wypominkami. 2 listopada w Dzień Zaduszny Msza św. będzie o godz. 14:00 a wcześniej o godz. 13:15 różaniec z wypominkami.

8. Jest do nabycia tygodnik „Niedziela”: 1. Art. „Odpust z okazji Roku Wiary”, 2. Art. „Piesza pielgrzymka młodzieży do Krasnobrodu”, 3. Art. „Chore podatki”.

9. Są do nabycia kalendarze: rolników po 25 zł, KRZ po 6 zł i z wieńcami dożynkowymi po 5 zł.

10. Za przyczyną Matki Bożej dziękujmy Bogu za otrzymywane przez nas łaski, prośmy o opiekę nad nami i nad naszymi rodzinami. Pod Twoja Obronę…