OGŁOSZENIA

      3 Niedziela Wielkiego Postu 23 III 2014

1.     Dziś podczas Mszy Św.  o godz. 12:00 odbędzie się kanoniczne objęcie urzędu parafii przez  naszego nowego ks. proboszcza Tomasza Winogrodzkiego, homilię wygłosi ks. dziekan Eugeniusz Derdziuk, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

2.     W wtorek 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. W tym dniu możemy złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Msze św. w naszej parafii tego dnia o godz. 7:30 i 18:00 w kościele parafialnym, o godz. 16:00 w Zarzeczu i 17:00 w Białowoli

3.     Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach Wielkopostnych, droga krzyżowa w każdy piątek w Lipsku o 16:00, w Zarzeczu o 15:30 i w Białowoli o 16:30, Gorzkie Żale w Lipsku po sumie w Białowoli o 8:45 w Zarzeczu po Mszy Św. Za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W ten piątek w ramach co miesięcznego spotkania przed bierzmowaniem zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania i młodzież całej parafii na drogę krzyżową na godz. 18:30.

4.     Przypominamy że rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 6 – 8 kwietnia. Godziny nauk podamy w następną niedziele.

5.     Zbiórka ministrantów w środę o godz. 17:00. Spotkanie teatrzyku w piątek po zakończeniu drogi krzyżowej dla młodzieży.

6.     Caritas polska zachęca do nabycia Paschalików i Baranków wielkanocnych w cenie 5 zł. Jest to nasza materialna pomoc względem osób potrzebujących.

7.     Legion Maryi zaprasza na uroczystość Legionu „Acies” która odbędzie się w Katedrze zamojskiej dnia 29 marca o godz. 10:00.

8.     Możemy zaopatrzyć się w najnowszy numer tygodnika „Niedziela” z książką pt. „Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich” – cena numeru 6 zł.