OGŁOSZENIA

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

24 – V – 2015r.

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego która kieruje naszą uwagę na Tego który „od Ojca i Syna pochodzi” i którego otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmówienie hymnu „Veni Creator”.

2. Dzisiejsze ofiary na tacę przeznaczone są na budownictwo sakralne.

3. W najbliższą niedzielę Uroczystość Trójcy Najświętszej, kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.

4. Zapowiedzi przedślubne: Zap. 2. Piotr Lalik kawaler z Zarzecza i Małgorzata Borowska panna z Prostek diecezja Ełcka. Zap. 2. Mateusz Zając kawaler z Zamościa parafia Św. Michała z Justyna Kinga Boć z Białowoli.

5. Spotkanie dzieci przystępujących do I Komunii Świętej i rodziców we wtorek i piątek o godz. 19:30. W związku z I Komunią Świętą 31 maja zapowiadamy zmianę godzin Mszy Świętych w kościele parafialnym o godz. 7:00 i w kaplicach równolegle o godz. 8:30. O godz. 10:00 odbędzie się Msza Święta Pierwszokomunijna.

6. W tym roku główne obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbędą się w Zarzeczu prosimy o przygotowanie czterech ołtarzy, pierwszy przy kaplicy a pozostałe przy trzech figurach tak jak odbywa się poświęcenie pól. Prosimy o przyozdobienie domów na trasie procesji emblematami religijnymi i włączenie się w przygotowania. 

7. Dziś poświęcenie pól od Szewni Górnej do Czarnowody o godz. 15:00. Poświęcenie pól w Zarzeczu w poniedziałek 25 maja o godz. 15:30 i w Lipsku Kosobudy do kościoła o godz. 16:30. Prosimy o transport dla księży.

8. Jest do nabycia tygodnik Niedziela poświęcony tematyce „Zesłania Ducha Świętego”.

9. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana Mogielnickiego z Zarzecza. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.