30 Niedziela Zwykła

27. X. 2013 r.

 

1. Dziś dziękujemy Dobremu Bogu za naszą parafialną świątynię – jej fundatorów, budowniczych, dobroczyńców oraz wszystkich, którzy przyczynili się do jej powstania, rozbudowy i upiększania. Obecnie istniejący kościół został wybudowany w latach: 1949-1950 wg planów inż. Klimka, poświęcony: 4 XII 1950 r. przez ks. Franciszka Zawiszę – dodano wtedy wezwanie św. Romana, konsekrowany: 6 VII 1952 r., przez bpa Piotra Kałwę.

2.  Jutro święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

3. We czwartek zakończenie nabożeństw październikowych. Dla dzieci będą nagrody.

4. Zbliża się miesiąc listopad czas pamięci o zmarłych. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona zmarłych, polecanych szczególnej modlitwie o ich zbawienie. Przy porządkowaniu grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego proszę o segregowanie śmieci: składanie liści, trawy, wieńców, szkła tylko w wyznaczonych miejscach, kto może proszę zabierać ze sobą do własnych kontenerków.

5. W piątek – 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na cmentarzu będzie o godz. 13:00, wcześniej o 12:15 różaniec z wypominkami, następnie procesja do 5 stacji. Droga krzyżowa za zmarłych, prowadzona przez młodzież o godz. 18:00. Ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W Dzień Zaduszny, Msza św. o godz. 13:00 a wcześniej o 12:15 różaniec z wypominkami, następnie procesja do 5 stacji.

6. Przypominam, że jeśli 1 i 2 listopada nawiedzimy kościół lub kaplicę możemy uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować za zmarłych. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej, nie mieć przywiązania do grzechu nawet lekkiego, wyspowiadać się, przyjąć Komunię Świętą, odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Odpust zupełny można zyskiwać jeszcze z zachowaniem w/w warunków do 8 listopada.

7. Z tej racji że w listopadzie pierwszy piątek wypada w Uroczystość Wszystkich Świętych do chorych pojedziemy wcześniej, we wtorek: ks. Krystian od godz. 9:00 a ks. proboszcz w środę od 9:00. We czwartek spowiadamy przed pierwszym piątkiem i Zaduszkami.

8. Od czwartku nasza młodzież z KSM-u tradycyjnie przy cmentarzu będzie sprzedawać znicze.

9. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.

10. Organizujemy pielgrzymkę do grobu bł. księdza Jerzego Popiełuszko w Warszawie 21 listopada br. wstępna cena 70 zł. Przyjmujemy zapisy w kancelarii, zakrystii albo telefonicznie.

11. Są do nabycia kalendarze: rolników po 25 zł i z wieńcami dożynkowymi po 5 zł.

12. Jest do nabycia tygodnik „Niedziela”: 1. Art. „Matka Boża Fatimska w Moskwie”, 2. Art. „Saczenie Abp Michalika”, 3. Art. „Pielgrzymka na Wołyń”, 4. Art. „Węgry pokazują drogę”.

13. Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej polecajmy fundatorów, budowniczych, dobroczyńców naszej parafialnej świątyni, prośmy także o bezpieczeństwo dla wszystkich podróżujących na groby swoich bliskich: Pod Twoją obronę…

14. Wczoraj pochowaliśmy śp. Zdzisława Czochrę z Lipska, który przeżył 79 lat, Stefanię Kania z Zamościa, która przeżyła 84 lata, w dniu dzisiejszym żegnamy Witolda Strzałkę z Lipska Kosobud, który przeżył 82 lata. Wieczny odpoczynek…