Oświadczenie

Wszystkich nas zasmuciło wydarzenie, związane ze zniszczeniem zabytkowej Kapliczki św. Romana w Lipsku – Polesiu. Jesteśmy wdzięczni za każdy gest dobroci, solidarności i życzliwości. Budującą staje się postawa ludzi, którym na sercu leży odbudowa spalonej Kaplicy. Jednocześnie chcemy poinformować – odpowiadając na wiele pytań, które są do nas kierowane –że tegoroczne uroczystości ku czci św. Romana odbędą się zgodnie z tradycją i będą miały miejsce 13 sierpnia br. o godz. 12.00. Uroczystej Sumie przewodniczył będzie ks. prałat Eugeniusz Derdziuk.

Tym samym, chcemy oświadczyć – w związku z dużym zainteresowaniem związanym z odbudową Kapliczki, że osobą odpowiedzialną za odbudowę jest ks. Tomasz Winogrodzki, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku wraz ze wspólnotą parafialną.

Wszelkie zbiórki ofiar podjęte przez osoby prywatne, grupy lub stowarzyszenia NIE BYŁY UZGADNIANE z Duszpasterzami Parafii w Lipsku. Wyrażamy wdzięczność za okazaną chęć pomocy, jednak prosimy o roztropność przy składaniu ofiar. Chętnych do pomocy w odbudowaniu kaplicy prosimy o wpłacanie ofiar na konto: Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela, Lipsko 259, 22-400 Zamość, z dopiskiem NA ODBUDOWĘ KAPLICY ŚW. ROMANA, Bank Zachodni WBK 88 1500 1807 1218 0004 4617 0000.

Duszpasterze parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku.

Ks. Tomasz Winogrodzki – proboszcz

Ks. Krzysztof Hawro – wikariusz

20.07.2017r.