Postulaty Rady Powiatowej NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych w Zamościu na proteście w dniu 14.03.2013 r.

 

 Żądamy

 

1. Realizacji postulatów przedstawionych przez rolników protestujących w Szczecinie i innych regionach kraju w tym w szczególności:

 

– uszczelnienia procesu obrotu ziemią rolną poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych, które zabezpieczą ziemię na powiększenie polskich gospodarstw rodzinnych

 

– opracowania regulacji zapobiegających masowej wyprzedaży ziemi po roku 2016, która powinna trafić do gospodarstw rodzinnych

 

– zapewnienia środków na kredyty preferencyjne, w szczególności w okresie wzmożonej wyprzedaży państwowej ziemi rolnej

 

2. Podjęcia przez Rząd RP kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia równych warunków konkurencji polskim rolnikom w Europie między innymi poprzez wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich w 2014 roku

 

3. Utrzymania systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych oraz zmiany niekorzystnych zapisów ustawy o wcześniejszych emeryturach w systemie KRUS

 

4. Wprowadzenie Rządowego programu wsparcia dla małych i średnich gospodarstw rolnych.

 

5.  Zwiększenia zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym do poziomu 100 %

 

6. Wprowadzenia zapisów ustawowych, które uwolnią Polskę od upraw GMO.

 

7.  Zaprzestania prywatyzacji Lasów Państwowych.

 

8. Wsparcia socjalnego dla rodzin wielodzietnych i ubogich, a także zaprzestania likwidacji małych wiejskich szkół.

 

9. Zapewnienie wolności słowa i pluralizmu mediom oraz przyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam.

 

10. Zaprzestania walki z Kościołem i ośmieszania naszej wiary.

 

11. Przywrócenia programu nauczania historii w szkołach, do wcześniejszego wymiaru godzin.