10. WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci na krzyżu Pana Jezusa obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy będzie trwała od 8 rano. Liturgia ku

czci Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 17.00. Ofiary składane podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi

Świętej. Zapraszam serdecznie naszych Druhów Strażaków do podjęcia straży przy Grobie Pana Jezusa a Was drodzy parafianie tradycyjnie o adorację

całonocną. Droga Krzyżowa w tym roku na zewnątrz kościoła o godz. 21:00, trasa po dróżkach wokół kościoła przez cmentarz – proszę zabrać ze sobą.

 

zobacz mapę

kontakt