ogłoszenia duszpasterskie

ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 12.06.2022 r.   Dzisiejsza Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy czas Komunii św. wielkanocnej. W Zamościu odbędzie się Zamojski Dzień Papieski. W czwartek, 16 czerwca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi...
intencje mszalne

intencje mszalne

Intencje Mszalne 25.-31.07.2022Poniedziałek 13.06.2022 r. L: 18.00 + Jan Teterycz L: 18.30 + Danuta (14 r.), Alojzy (8 r.), ++ Zając L: 18.30 + Stanisław Lewusz (greg.)   Wtorek 14.06.2022 r. L: 18.00 + Teofila Lepa – od córki chrzestnej Wiesławy z rodz. L: 18.00 +...
ogłoszenia duszpasterskie

ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 05.06.2022 r.   Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmówienie hymnu „Veni Creator”. (Po ostatniej Mszy św. paschał umieszcza się przy chrzcielnicy,...
intencje mszalne

Intencje mszalne

Poniedziałek 06.06.2022 r. L: 8.00 + Stanisław Lewusz (greg.) L: 16.00 BIAŁY TYDZIEŃ W int. rodziców L: 16.00 BIAŁY TYDZIEŃ W rocznicę święceń kapłańskich Z: 17.00 + Janina Mazurek (ur.), Pius Mazurek, ++ Mazurków i Machałków B: 17.00 + Michalina Matuszak – rodz....
intencje mszalne

intencje mszalne

Poniedziałek 30.05.2022 r. Z: 17.00 + Bogumił Pitwała (greg.) L: 18.00 + Marek Gmitrzuk (greg.) L: 18.00 + Jan Teterycz – od rodz. Lasków i Pąków L: 18.30 + Teofila Lepa – od chrześniaka z rodz.   Wtorek 31.05.2022 r. Z: 17.00 + Bogumił Pitwała (greg.) B: 17.00 +...